Opleiding/training Tastzintuiglijke Beeldende Therapie

[haptische creatieve therapie]

IMG 1429 internet

 

De opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT) wordt als bijscholing opgezet naast de sinds 1988 binnen ProTacte gegeven Opleiding Haptonomiek. De opleiding TBT is bedoeld voor vaktherapeuten/beeldend die zich willen verdiepen in het haptische/tastzintuiglijke aspect van beeldende therapie en voor professionals die beeldende werkvormen inzetten in hun coachings- of hulpverleningspraktijk, in therapiesessies of in het onderwijs. Het tastzintuiglijkwerken gaat uit van de practice based werkzame factoren die affectief en effectief positief uitwerken. Leidende methoden zijn het zogeheten Geführtes Zeichnen (geleid tekenen; Guided Drawing), Clayfield therapy en Haptonomiek. Het Expressive Therapies Continuum van Hinz wordt tevens ingezet om uitgangspunten van de TBT benadering te verduidelijken. De opleiding biedt een zowel praktisch als theoretisch ingevuld introductie- en basisprogramma in een vijf dagen durende opzet. Aansluitend is het eerste TBT-Basisjaar (zeven dagen) en vervolgens het tweede jaar TBT-Verdieping, eveneens zeven dagen. Instroommogelijkheden in overleg en afhankelijk van achtergrond en werkervaring.  Accreditatie door de SRVB en de NVPA 50 punten.

Introductiedag TBT en Sensorimotor Art Therapy 

Datum; 15 juni van 10.00 tot 17.00 uur, kosten 95 euro incl. lunch en materialen. Accreditatie aangevraagd  bij de SRVB

(6 punten).

Ochtendprogramma: opstart en uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. Introductie van de Sensorimotori Art Therapy (Elbrecht 2013, 2014) en de verbinding met een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. Cornelia Elbrecht heeft de methode van het Arbeit am Tonfeld (Deuser 2004, 2006, 2009) uitgebreidt beschreven en uitgewerkt in Trauma Healing at the Clay Field a Sensorimotor Art Therapy Approach (Elbrecht, 2013, 2014). Een driedimensionaal vervolg op de door haar uitgewerkte methodiek van Guided Drawing (2008), gebaseerd op het Geführtes Zeichnen. In de Sensorimotor Art Therapy van Elbrecht staat de werkingskracht van de handen in the Clayfield, in de klei op het kleiveld centraal, en wordt ze gekoppeld aan het werken met trauma en aan trauma gerelateerde problematiek. Dit concept wordt mede onderbouwd vanuit neuroscience en bevat veel beschrijvingen van haptic perception, de tastzintuiglijke waarneming in het werken met de handen in de klei. Middagprogramma: kennismaking met de werkvorm uit de Clayfield therapy en reflectie. In het tweede gedeelte van de middag bespreken we aan de hand van casuïstiek de verschillende toepassingen.
Docent Sita Geerling , MATH, beeldend kunstenaar en beeldend therapeut.

 

Introductiecursus:

start vrijdag 14 september 2018 (Vijf vrijdagen om de vier weken - prijs 95 euro per dag)

Inhoud en opzet lesprogramma (algemeen)

Bij de Haptonomie(k) gaat het om de wetmatigheden in de tast, waarbij binnen de haptonomische begeleiding gebruik wordt gemaakt van een aantal verifieerbare verschijnselen binnen ons tastgevoel. Haptonomiek = praktische haptonomie. [Vergelijk: pedagogie (= 'de leer') en pedagogiek(='de kunde') (Postma, 2008)]. Uitgangspunt in de TBT is dat in het directe beeldend werken met de tastende handen het aanpassingsvermogen van zowel het functionele als het belevende lichaam wordt aangesproken. Het haptische/tastzintuiglijke aspect van beeldend therapeutisch werken neemt zo een centrale positie in als het gaat om 'werkzame factoren' in de beeldende therapie. Inhoud en doel van deze scholing zijn erop gericht dat de deelnemers voldoende ervaring en kennis opdoen om zelf de tastzintuiglijke beeldende benadering aan/met derden te (laten) ervaren. Praktijk en theorie gaan in dit kader hand in hand. Er zal aandacht worden besteed aan de theoretische achtergrond van de tastzintuiglijke/haptonomische (TBT) binnen de creatieve therapie, binnen de hulpverlening en coaching en aan de geschiedenis en stromingen binnen de beeldende therapie. Ook de (haptische) houdingsaspecten bij het begeleiden komen aan de orde. Daarom is het aan te bevelen dat de deelnemers 1 of 2 'proef cliënten' hebben om het geleerde in praktische zin, dus ervarend, te oefenen.

In het eerste, TBT-Basisjaar wordt ingegaan op de theoretische onderbouwing van de TBT en krijgt het praktische gedeelte uit de introductiecursus een vervolg. Meer informatie over het basisjaar vind u hier.  In het tweede jaar vindt Verdieping van het eigen proces plaats en van de toepassing van het tastzintuiglijk werken in de eigen beroepspraktijk. Na het eerste jaar kan gekozen worden voor een 'eigen route' in relatie tot eigen belangstelling, werk etc. Vanuit de afronding van het basisjaar volgt een voorkeur voor verdieping van een van de aangeboden methodieken binnen de TBT. In de eigen werkpraktijk krijgt de verdieping vorm en in de lesdagen is er ruimte voor  casuïstiek en reflectie.Het procesverslag uit het Basisjaar krijgt een vervolg met bijbehorende theoretische onderbouwing. De aangeboden lesstof is verdiepend t.a.v. de onderbouwing van de werkzame factoren binnen de TBT alsook op houdingsaspecten die van belang kunnen zijn.

Inhoud Introductiecursus TBT

Lesdag 1

'Mijn hand weet het al': Geführtes Zeichnen, een introductie in theorie en praktijk.

Ochtendprogramma: kennismaking en uitwisseling motivatie voor deelname. Uitleg over de opzet van de introductiecursus en de opleiding TBT. Kennismaking en introductie van het Geführtes Zeichnen (Boschloo en Demmers in Schweizer, 2009, Deuser, 1989, Elbrecht, 2006). In de door Maria Hippius-Gräfin Dürckheim ontwikkelde methodiek van het Geführtes Zeichnen, ook wel geleid tekenen of Guided Drawing (Elbrecht, 2006) genoemd, staat het werken met de handen en het volgen van de innerlijke impuls via de handen centraal. In deze lesdag een (hernieuwde) kennismaking met deze methode zowel vanuit de theoretische achtergrond (ochtend) als vanuit een kennismaking met de methode in de praktijk (middag). Middagprogramma: Geführtes Zeichnen: een ervaring en reflectie. Een eerste uitwisseling over de mogelijke toepassingen in de eigen praktijk. Afronding en bespreking huiswerk: zelfstudie en praktisch oefenen.

Lesdag 2

TBT en Haptonomiek: een effectieve en affectieve combinatie.

Ochtendprogramma: opstart en uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. TBT: verkenning van de theoretische onderbouwing van een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. De filosofie van het Lichaam. Middagprogramma: beeldend werken naar de waarneming vanuit een haptische, tastzintuiglijke benadering. In het middagprogramma staat het tekenen en schilderen naar de waarneming centraal in een beeldende uitwerking vanuit verschillende gezichtspunten. De werkvorm komt gedeeltelijk uit de creatieftherapeutische benadering van de Beeldwaarneming (Schweizer 2009) en krijgt aanvullend een haptische variant, waarbij de fenomenen van de tast in persensus en transensus worden toegelicht. Na de pauze staan we stil bij de toepassingen en mogelijkheden in de praktijk. Afronding en bespreking huiswerk: zelfstudie en praktisch oefenen.

Lesdag 3

TBT en Sensorimotor Art Therapy.

Ochtendprogramma: opstart en uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. Introductie van de Sensorimotori Art Therapy (Elbrecht 2013, 2014) en de verbinding met een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. Cornelia Elbrecht heeft de methode van het Arbeit am Tonfeld (Deuser 2004, 2006, 2009) uitgebreidt beschreven en uitgewerkt in Trauma Healing at the Clay Field a Sensorimotor Art Therapy Approach (Elbrecht, 2013, 2014). Een driedimensionaal vervolg op de door haar uitgewerkte methodiek van Guided Drawing (2008), gebaseerd op het Geführtes Zeichnen. In de Sensorimotor Art Therapy van Elbrecht staat de werkingskracht van de handen in the Clayfield, in de klei op het kleiveld centraal, en wordt ze gekoppeld aan het werken met trauma en aan trauma gerelateerde problematiek. Dit concept wordt mede onderbouwd vanuit neuroscience en bevat veel beschrijvingen van haptic perception, de tastzintuiglijke waarneming in het werken met de handen in de klei. Middagprogramma: kennismaking met de werkvorm uit Clayfield therapy en reflectie. In het tweede gedeelte van de middag bespreken we aan de hand van casuïstiek de verschillende toepassingen. Afronding en bespreking huiswerk: zelfstudie en praktisch oefenen.

Lesdag 4

Het kinetische en sensorische in het ETC: een tastzintuiglijke basis.

Uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. Expressive Therapies Continuum: een introductie van dit theoretisch concept en de verbinding met een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. In het Expressive Therapies Continuum van Lisa Hinz (Hinz 2009) staat het beeldend werken vanuit het kinetische en sensorische beeldend werken aan de basis. In dit theoretisch model /concept komen meerdere beeldende aspecten aan bod: de symbolische, het werken vanuit de waarneming, de affectieve en de cognitieve aspecten tot en met het integreren van die verschillende aspecten. Middagprogramma: waar liggen de eigen voorkeuren en weerstanden binnen het concept van het ETC? Een middag met de handen uit de mouwen en op onderzoek in de Atelier setting naar de eigen manier - in voorkeur en weerstand - van dit werkmodel. Na de pauze bespreken we de mogelijke implicaties voor het eigen proces en de eigen praktijkvoering. Afronding en voorbereiding laatste introductiedag.

Lesdag 5

Evaluatie Introductie TBT: proces, toepassing, afronding en vervolg.

Ochtendprogramma: uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. TBT: terugblik op de theoretische onderbouwing  en de waarde  van een haptische en tastzintuiglijke benadering voor onderzoek en vervolg in de praktijk. Middagprogramma: individuele evaluatie (beeldende werkvorm). Uitwisseling en afronding. Uitreiking certificaat.

Praktische info

Data:   14/09/2018; 12/10/2018; 16/11/2018; 14/12/2018; 11/1/2019 Kosten: 95 euro per dag incl. koffie , thee, soep en materiaal.  Van 1000-1700 uur.

De opleidingsdagen van de introductiecursus zijn op de vrijdag eens in de vier à vijf weken (30 uren) waartussen zelfstudie en praktisch oefenen wordt gevraagd (20 uren). Accreditatie 50 punten (aangevraagd bij de SRVB).

Docenten: Sita Geerling MATh - Beeldend Therapeut, Gosse A. Postma MA - Haptotherapeut

Voor meer informatie of aanmelding neem contact op met Sita 0622251701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Protacte.

Login Form