Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT)

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarin het werken met beeldende middelen, tekenen en schilderen centraal staat. In het Lyts Bûthús staat het beeldend werken vanuit de tast en het 'weten' van de handen daarin centraal, de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie. In 2018 heb ik de 4-jarige opleiding Clay Field Therapy afgerond. Hierbij gaat het om werken met klei vanuit een tastzintuiglijke benadering en is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenenen. Voor meer informatie over beeldende therapie met kinderen, jongeren lees hier verder ...

 Uitgangspunt in de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie is dat er in de wisselwerking tussen beeldtaal en lichaamstaal veel over jezelf te ervaren en te ontdekken valt. Sterker nog 'mijn hand weet het al'. In het beeldend werken kun je met al je zintuigen en de tast voorop, ontdekken wat jou werkelijk beweegt. Het gaat hierbij niet zozeer om het moeten presteren, maar om het ont-moeten. Je eigen beweging herkennen is dan ook je eigen verhaal (h)erkennen.

 

Informatie over behandelvoorwaarden en privacy vindt u  hier

 

Select your language