Supervisie en Coaching

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om in een passende vertrouwde omgeving over werkervaringen te kunnen sparren. In supervisie of coaching bied ik zo’n omgeving aan. Je kunt er terecht met werkgerelateerde vragen. Het vinden van mogelijke ‘antwoorden’ op die vragen vraagt de moed om te onderzoeken.
Wat zijn je stevige en kwetsbare kanten in je werk als professional?

Mijn werkervaring als therapeut en docent zet ik daarbij graag in om daar meer beeld van te krijgen. Dat doe ik als gesprekspartner met de inzet van materialen als klei, krijt en verf. Ik heb bij dit alles niet de wijsheid in pacht maar ik help je met alle plezier op weg in het vinden van je eigen ‘wijsheden’ en het h(er)kennen van je eigen ‘aardigheden’.
Wat past bij jou in je ontwikkeling als professional?

Achtergrond

Sinds 1992 werk ik als Beeldend Kunstenaar op de boerderij Weakens 7 en heb daar mijn eigen atelier. Met ruime ervaring als vaktherapeut beeldend (binnen de GGZ Friesland) ben ik in februari 2013 als zelfstandig therapeut het Atelier Lyts Bûthús begonnen. Ik volgde de Master of Arts Therapies aan de Hogeschool Zuyd en recent de opleiding Begeleidingskunde aan de Hanze Hogeschool.

Coaching of supervisie

 Bij supervisie en coaching gaat het om werkgerelateerde vragen en bijbehorende doelen.
In de supervisie staat het procesmatig werken voorop en zijn 10 - 12 sessies vrij gebruikelijk.
Bij coaching en bijbehorende vragen liggen de doelen weliswaar ook werkgerelateerd maar veelal meer op projectmatig gebied. Bijvoorbeeld over je eigen functioneren in een team en werkcontext en een gewenste gedragsverandering, of een ander wat specifieker werkgerelateerd doel. Het aantal sessies kan variëren van 3 - 6 of meer. Het onderscheid coaching of supervisie is in de praktijk echter niet altijd meteen duidelijk. Dat kan aanleiding zijn om dat eerst te verkennen en van daaruit afspraken te maken.

Werkwijze van supervisie en coaching 

Allereerst is er ruimte voor kennismaking en merken of er een klik is over en weer. Je stapt in met een al dan niet duidelijk omlijnde supervisie- of coachingvraag. Wat beweegt jou in je werk en in je doen en laten als professional en waar liggen je vragen? Wat is de moeite waard om te onderzoeken? Waar en hoe ben je geraakt in het contact met cliënten, en wat zijn je achterliggende ideeën, normen en waarden? Ik nodig je uit om te concretiseren en te verdiepen en niet alleen via het gesprek…

Werkvormen en meer

 Het leren van werkervaringen kan een krachtige impuls krijgen met behulp van creatieve en speelse werkvormen. Verbeelding van de (praktijk)situatie heeft meerdere lagen en kan in één beeld laten zien welk gevoel opgeroepen wordt, het laat de onderlinge verhoudingen zien en biedt de mogelijkheid tot beweging en te onderzoeken welk beeld, welk materiaal of opstelling passend voelt.
In mijn begeleiding als supervisor en coach gaat het daarbij specifieker over de toegevoegde waarde van tastzintuiglijk materiaal zoals klei, krijt of verf. Dergelijk materiaal nodigt niet zozeer uit om iets te maken wat je vooraf bedenkt maar om je eigen ingevingen en meer voelend ervaren te versterken. Dan is het subjectieve, belichaamde weten, herkennen, erkennen en onderzoeken prachtig mooi ‘werkmateriaal’. Van daaruit kun jij als supervisant op onderzoek gaan: hoe is mijn beweging, mijn ervaren en wat past bij mij in mijn leef- en werkwereld. Of, waar haak ik aan, waar haak ik af of ga ik in de strijd...En waar is de ruimte om te experimenteren. Zo ben je aan het laveren in de supervisie/coaching tussen je zelf in de eigen werkcontext en je zelf als mens vanuit je eigen leefwereld en achtergrond. Op een speelse manier de eigen beweging ervarend kan je zo dichterbij het belichaamde intuïtieve weten brengen. Naast het cognitieve weten is er het weten van de handen, van ons lichaam, een meer aanvoelend, intuïtief weten. Als professional kan dit voor het werken in de eigen relationele (werk)context een belangrijke bron van informatie zijn. Informatie voor jezelf en voor de ander, diegene(n) waar je mee werkt.

Terugkoppeling: de praktijk

Vanuit de ervaringen in de supervisie/coaching is er steeds een terugkoppeling naar de werkpraktijk waar je kunt experimenteren vanuit de opgedane ervaringen: zowel vanuit je cognitieve kennis en hernieuwde inzichten als vanuit je intuïtie / ervarend ‘weten’.

Praktijkinformatie

Tarieven
Kennismakingsgesprek € 60,-. De vervolggesprekken voor supervisie en coaching zijn € 95,- per gesprek. Bij vergoeding door de werkgever €125,-. Betaling in overleg.
De gesprekken zijn een uur.

Registraties, lidmaatschappen

Ik ben lid van de LVSC, FVB en NVBT

Contact

Mailen kan via bovenstaand email adres.

Praktijkadres

Atelier Lyts Buthus Weakens 7 8831KP Winsum

groepsruimte def

afbeelding: pasteltekening naar aanleiding van de 'stip aan de horizon' visualisatie (supervisant)

"deze opdracht heb ik ervaren als een uitnodiging ervaren om stil te staan in het moment, in het hier-en-nu"

Select your language