Haptonomiek

Het verhelderen van de relatie tussen het lichaam èn de mentale houding is zeer lastig! Het is erg moeilijk iets te verwoorden wat iedereen kent, want iedereen kent immers tastgevoel, zoals ook vrijwel ieder kan vertellen hoe gekookte rode bietjes ruiken, ja toch?! Ik zou zeggen probeer een ander dat maar eens uit te leggen. We zijn het er snel over eens, dat je dat het handigst doet door iemand een pan rode bieten onder de neus te drukken... Zo ook in de haptonomie: de beste manier van kennismaken is de ervaring zelf! De ervaring die wordt weergegeven in de ('tastgevoelde') beleving die zich laat ervaren in het buik-bekkengebied.
Haptonomie(k) is samengesteld uit de Griekse woorden 'hapsis' (tast) en 'nomos' (wet). Letterlijk gaat het bij de haptonomie(k) dus om de wetmatigheden in de tast. De tastgevoelde beleving echter kent geen wetmatigheden...: wel een ongekend steeds verrassend (be)leven
Er zijn een aantal verifieerbare verschijnselen binnen ons tastgevoel waar men in de haptonomische begeleiding gebruik van maakt.
Zo kennen we het 'doorvoelen', het 'door de ruimte voelen' en het 'gezamenlijk voelen'. Als we in een kop thee de suiker roeren, dan voelen we door het lepeltje de suiker, we hoeven niet met de vinger in de thee om de suiker te voelen, want we voelen dóór het lepeltje de suiker.
Je zit aan de bar met links iemand die 'goed' voelt en rechts iemand die 'niet goed' voelt: We voelen dat door de ruimte zonder een van de twee letterlijk aan te raken.
Gezamenlijk dansen en bewegen voelt minder teentrapperig dan elk voor zich.

 

Select your language