opleiding/data

PRO TACTE POSTMA

-opleiding haptonomiek-

VERNIEUWDE OPZET VAN DE OPLEIDING HAPTONOMIEK !

Nieuw: opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie en nieuw cyclus Filosofie van het Lichaam

Zie onderaan deze pagina!

Vanaf 2015 is de nieuwe Basisopleiding HaptonomiekPlus gestart in Friesland op de maandag! (stamgroep)
Deze nieuwe opleidingsgroep startte in een vernieuwde opzet. De verandering zit vooral in het gegeven dat in samenwerking met Atelier Lyts Bûthús (Sita Geerling - Beeldend therapeut en kunstschilder) veel aandacht wordt gegeven aan de haptische benadering van/in Beeldende Therapie (Krijt, Verf, Klei). Werkend vanuit tast en beweging zal in het middagprogramma uitsluitend praktisch worden gewerkt: haptonomische handelingen op de haptonomiebank en op de teken- en kleitafel.          (Zie ook: www.lytsbûthús.nl)

Ook zal er gewerkt worden met beweging (dans en haptonomie) en muziek/stem in relatie tot de haptonomie(k). Het programma is daardoor ook geschikt voor geïnteresseerde meer gevorderden in de haptonomie(k) en/of de Beeldende Therapie. Overigens, een echte Basisopleiding, waarbij in plm. anderhalf jaar de stof -praktisch en theoretisch- wordt gedoceerd. Na deze Basisopleiding van 18 dagen kan worden gekozen voor een 'eigen route' in relatie tot eigen belangstelling, werk etc. Te denken valt aan individueel- en groepstherapeutisch werk, coaching, zwangerschapsbegeleiding, sportersbegeleiding, fysiotherapie, beeldende therapie e.d. De eigen differentiatie loopt over 12 dagen in plm een jaar tijd.

Daarna kan een scholingssupervisie worden gevolgd naar keuze van de student.

De hieronder gebruikte indeling van B, C en D-groepen komt derhalve (bijna) te vervallen, al blijven de genoemde thema's en handelingen van kracht De thema's van de de D-groep en de supervisie zullen voornamelijk in een meer uitgewerkte vorm in het 'eigen route' gedeelte aan de orde komen.

Globale opzet Basisopleiding : (vanaf september 2015)

Eerste dag
inleiding: wat is haptonomiek,tastoefeningen en hun werking
Tweede dag
vervolg idem/ruimtelijk aspekt/KVKe (='KrijtVerfKlei' etc.)
Derde dag
gestalt en haptonomiek;handeling: flanktoets of opbouw/vitaliteitspunten/KVKe
Vierde dag
vervolg opbouw/vitaliteitspunten/KVKe
Vijfde dag
stromingen en plaats haptonomiek vervolg/objektief-subjektief; handeling: stellen van de benen/KVKe
Zesde dag
vervolg stromingen hechtingstheorie en haptonomiek; stellen van de benen vervolg/KVKe
Zevende dag
hechtingstheorie, handeling: stellen, aanreiken van de benen ; handeling: 'ruime jas'; KVKe
Achtste dag
houdingsaspecten haptonomieke begeleiding handelingen: vervolg 'ruime jas' (rug)
Negende dag
toetsdag met proefkliënten inleiding: bevestiging en haptonomiek; 'systeemcirkel' in het verbindingsaspekt/KVKe
Tiende dag
inleiding verbindingsaspekt ; bevestigingshandeling: kuitbevestiging/proefkliënten/KVKe
Elfde dag
verbindingsaspekt vervolg; bevestigingshandeling: kuitbevestiging vervolg en wiegbevestiging/KVKe
Twaalfde dag
proefkliënten; bevestigingshandeling: diagonaal en lengte/KVKe
Dertiende dag
proefkliënten:inleiding tijdsaspekt; proefkliënten; bevestigingshandeling diagonaal en lengte schouder-heup-knie/KVKe
Veertiende dag
inleiding tijdsaspekt; totaalbevestiging/overgang verbinding naar tijd/KVKe
Vijftiende dag
tijdsaspect vervolgtoetsdag met proefkliënten (ruimtelijk- en verbindingsaspekt)/KVKe
Zestiende dag
tijdsaspekt vervolg; vervolg totaalbevestiging/KVKe
Zeventiende dag
toetsdag; proefkliënten (ruimtelijk en verbindingsaspekt)/KVKe
Achttiende dag
slotdag; hoe vervolg?

Deze scholingsgroepen zijn bedoeld voor personen die door werk, stage/opleiding e.d. veel in aanraking komen met andere mensen. Te denken valt aan de begeleidende, coachende en verzorgende beroepen in het veld van het onderwijs, de gezondheidszorg, maatschappelijk werk en bedrijfsleven
(Haptonomiek = Praktische haptonomie) Vergelijk : pedagogie (= 'de leer') en pedagogiek (= 'de kunde')

Inhoud en doel van deze scholing zijn erop gericht dat de deelnemers voldoende ervaring en kennis opdoen om zelf de fenomenen in de haptonomische setting aan/met derden te (laten) ervaren. Praktijk en theorie gaan in dit kader hand in hand. Er zal aandacht worden besteed aan de theorie van de haptonomisch gestaltmatige benadering binnen de hulpverlening en coaching, aan de geschiedenis en stromingen binnen de psychotherapie, existentiële psychologie e.d. Ook de (haptische) houdingsaspecten bij het begeleiden komen aan de orde. Daarom is het aan te bevelen dat de deelnemers l of 2 'proefclienten' hebben om het geleerde in praktische zin, dus ervarend, te oefenen.

De Scholingsgroep Haptonomiek B is het basisjaar van de ruim drie jaar durende opleiding haptonomiek PTP. De drie scholingsfasen (Basis, Differentiatie en Supervisie) vormen samen een geheel, maar kunnen ook 'los' gevolgd worden. Voor elke fase wordt een certificaat afgegeven bij voldoende deelname. Bij afronding is het mogelijk een supervisie-halfjaar te volgen, waarna een Getuigschrift Psycho-sociale begeleiding op basis van Haptonomiek en Gestalt (Haptogestalt) kan worden afgegeven. Zoals geldt voor elke opleiding Haptonomie(k), die alle particulier zijn, heeft de erkenning in de beroepspraktijk ook een particulier karakter. (Aangezien kortdurende bijeenkomsten/sessies én kortlopende 'processen' in het kader van haptonomieke en haptotherapeutische begeleiding als 'oneigenlijk' zijn te betitelen, leiden wij niet op voor 'ziekenfonds-kwartiertjes').

Eerste tien Data Basisopleiding HaptonomiekPlus (stamgroep!):
2016-2017 (nog te plannen).
De maximale groepsgrootte is 12 personen, waarbij de volgorde van binnenkomst van aanmelding bepalend is voor plaatsing.

Zowel in Groningen als in Friesland kan de scholing worden aangevraagd voor reeds bestaande of gevormde groepen in bedrijf of instelling; er kan tevens op locatie gewerkt worden; ook individuele scholing in bestaande praktijk is mogelijk (tijden in overleg).

Informatie/opgave: Gosse A. Postma 06 22918595
(voor opgaveformulier [graag telefonisch checken!!] klik op 'vervolgopleiding', 'docenten en trainers' en dan op 'inschrijfformulier')
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

*Data opleidingsgroep start 16 september 2016: 16-9; 17-10; 28-11; nog drie data plannen!

*Data opleidingsgroep start 26 september 2016: 26-9; 24-10; 5-12; 16-1; 27-2; 3-4 en 15-5-2017

*Data opleidingsgroep start 7 oktober 2016: 7-10; 11-11-2016; 13-1; 10-2; 31-3; 19-5 en 16-6-2017

*Data opleidingsgroep start 10 oktober 2016: 10-10; 7-11; 12-12-2016; 30-1; 6-3; 24-4 en 22-5-2017

 *Module 'Zwangerschap en haptonomie' 5 dagen - start maart 2017. In samenwerking met Anneke Schmidt, verloskundige en haptotherapeut Te Joure

NIEUW                NIEUW

Opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (haptische 'creatieve therapie')

Basiscursus start in januari 2017 (vijf vrijdagen om de vier weken) Docenten: Sita Geerling MATh - Beeldend Therapeut (hoofddocent) en Gosse A. Postma MA - Haptotherapeut

Voor meer informatie zie 'atelier lyts bûthús': opleiding

           NIEUW                NIEUW             

*(maandag)Avondcyclus Filosofie van het Lichaam rond de filosofie van Emmanuel Levinas aan de hand van poezie van Leonard Cohen (Anthem) en Gosse A. Postma (In Ademende Tijd).

De cyclus wordt gegeven door Gosse A. Postma MA die  cum laude afstudeerde (RUG) op de wijsgerige ethiek van Emmanuel Levinas en Jackie Leach Scully. Momenteel doet hij een promotieonderzoek rond het thema 'belichaamde Wederzijdse Zorg', een thema dat in een volgende cyclus zal worden aangeboden.

Deze interactieve collegecyclus op de maandagavond van 19.30-10.00u start 6 februari 2017 (Programma volgt binnenkort). Data:6-2; 13-2; 20-2; -twee maandagen pauze-; 13-3;20-3 en 27-3. Locatie Weakens!

Aanmelden via de website of 0622918595 [max 20 deelnemers]

*Supervisie/stamgroep 2016-2017 Data: = nader te bepalen 5 dagen.

 

© 2020 Protacte.

Login Form