Verbinding

In het verbindingsaspect gaat het altijd over hechtingsgedrag.
Hoe hecht ik aan een gehechtheidfiguur (meestal een vader of moeder)...bijvoorbeeld door de manier van aandacht vragen...;
hoe is die hechting al of niet tot stand gekomen met die bepaalde gehechtheidfiguur? Is er iets in dat proces misgelopen...? In de haptonomieke therapie wordt geëxperimenteerd met betrekking tot dat hechtingsproces...in de vorm van bevestigingshandelingen.

(later meer)

Login Form