Werkplaats voor beeldende kunst en beeldende therapie

 Atelier Lyts Bûthús (de kleine koestal) is een werkplaats waar mensen met beeldende middelen (tekenen en schilderen/klei) aan hun persoonlijke ontwikkeling/ scholing kunnen werken. Een werkplaats met een gevarieerd aanbod: van een workshop tekenen- en schilderen vanuit beweging tot en met een doelgerichte individuele beeldende therapie, coaching of supervisie. Daarnaast wordt er de Opleiding/training Tastzintuiglijke Beeldende Therapie -TBT- gegeven (samenwerking met de Opleiding Haptonomiek). Het Atelier is gevestigd op de boerderij Weakens 7 onder Winsum (Frl) en wordt geleid door Sita Geerling MATh, beeldend kunstenaar en beeldend therapeut.

 

zomerwsR

 Over Sita

Met een ruime ervaring als vaktherapeut beeldend binnen de GGZ ben ik in februari 2013 het Atelier Lyts Bûthús begonnen. Daarnaast volgde ik de Master of Arts Therapies aan de Hogeschool Zuyd. Deze opleiding sloot ik af met een onderzoek naar de bijdrage van Beeldende therapie voor studenten en leerlingen met dyslexie. In september 2017 zijn de eerste scholingsgroepen vanuit een tastzintuiglijke benadering gestart: de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie(TBT). In 2019 heb ik de vierjarige training Clay Field Therapy met een diploma afgerond: een sensorische en haptische benadering van beeldende therapie.Voor de zomer van dit jaar heb ikt de opleiding Begeleidingskunde supervisie en coaching aan de Hanzehogeschool in Groningen afgerond en sinsdien werkzaam als supervisor in mijn eigen praktijk en op NHL/Stenden.

Sinds 1992 werk ik als Beeldend Kunstenaar op de boerderij Weakens 7 en heb daar -nog altijd- mijn eigen atelier. In het Atelier Lyts Bûthús zet ik me nog steeds op beide terreinen in: de beeldende therapie en de beeldende kunst.

Een belangrijk motief om de werkplaats door te zetten is dat het een plek is waar je in het werken met de handen, het tekenen, het schilderen en het werken met klei veel over jezelf kunt ontdekken. Dit in de persoonlijke én professionele betekenis.

 

 

Ik ben geregistreerd Beeldend Therapeut, Supervisor en aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Beeldende Therapie (NVBT), de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de LVSC  en het Platvorm voor Vrijgevestigd Beeldend Therapeuten Fryslân (PVBT). Voor het scholingsaanbod worden accreditatiepunten verstrekt door de SRVB en de NVPA.

bel of mail via de gegevens bovenaan de website.

 

 

 

 

 

 

 

Select your language