Tijd [voor boeken] GeaNama Uitgevers

Nieuw ! 

coverRoerseltjes

 

 

 ROERSELTJES, Liefde In De Ander

14 korte verhalen en 10 gedichten van Gosse A. Postma

in de boekwinkel of HIER via deze website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 voorzijdeTastAlsLevena

 

HIER op deze website of in de boekwinkel verkrijgbaar: TAST ALS LEVEN wederzijdse zorg als ethische betrekking 

van Gosse A. Postma .

 

Beschrijving Tast als leven

De Gronings-Friese haptotherapeut en ethicus GOSSE A. POSTMA (1946) is sinds jaren werkzaam als zelfstandig therapeut en opleider aan de opleiding Haptonomiek Protacte. Na de kweekschool studeerde hij theologie en volgde opleidingen in het kader van psychotherapie en haptotherapie. In zijn masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als hoofdrichting de Existentiële Zorg (cum laude), vormde zich de visie dat zorg noodzakelijkerwijs een wederzijds karakter heeft. Sterk geïnspireerd door het werk van de filosoof Emmanuel Levinas, wordt in dit boek Tast als leven; Wederzijdse zorg als ethische betrekking deze visie verder doordacht. Enerzijds, en misschien wel in de eerste plaats, is hierin de levensechte praktijk van het leven en werk van alledag terug te vinden. Hierin zijn de motieven voor het boek ontwikkeld en beproefd. Anderzijds biedt het boek een even diepgravende als brede inkijk in de intersubjectieve ruimte waarin mensen per definitie in een omgeving en in relatie leven. In het eerste hoofdstuk wordt in een historische uiteenzetting onmiskenbaar de vinger gelegd op het verdonkeremanen van het lichaam; verdonkeremanen ten faveure van de Idee als werkelijkheid. Daarna volgt het (mens)beeld van het, door geboorte, in relatie gestelde individu dat - in lijden en genieten tegelijkertijd - receptief blijft door en in het lichaam. Implicaties voor de ethiek kunnen niet uitblijven, waar de ethische betrekking, voortkomend uit de nataliteit, niet als norm kan worden gezien en waaraan we tegelijkertijd niet kunnen ontsnappen. Dit brengt het individu ertoe de eigen positie onophoudelijk te ondervragen en te onderzoeken. De ethiek in dit boek is fundamenteel, omdat de schrijver ermee aangeeft dat mensen te allen tijde 'antwoordelijk' zijn aan en in hun leven, zonder per se redelijk te oordelen. Bestel het boek HIER

 

 

 

 

 

Tot nu toe werden -met samenwerkende partijen- de onderstaande teksten, kaarten, brochures en boeken uitgegeven:

 

 • Gosse A. Postma, Haat- en/of liefdespolitiek, 9 kaarten voor vriend en vijand, gedichten, Leeuwarden 1984. (uitverkocht)
 • Gosse A. Postma, Jouswierster Pân -gedichten, Fries, Gronings en Nederlands-, Winsum Frl. 1987. (uitverkocht)
 • Ernesto Cardenal, Gebed foar Marilyn Monroe, yn in oersetting fan Klaas Bruinsma, Ljouwert 1988. (uitverkocht)
 • Gosse Postma, Vrouwen op de arbeidsmarkt, Stichting Samenwerking Hoger Agrarisch Onderwijs,  Leeuwarden 1989. (uitverkocht)
 • Gosse A. Postma, Schetsen over groot en klein in haptonomisch perspectief,  Winsum Frl. 1989-1991. (egodocument)
 • Gosse A. Postma, Sita Geerling, landschappen, Zuidhorn 1993. (uitverkocht)
 • Gosse A. Postma, Sita Geerling, modellen, Groningen 1994. (uitverkocht)
 • Gosse A. Postma, YN ‘E LINE, Van der Bij-Feddema-Huizinga-Koopmans-Rusticus, Tytsjerksteradiel 1995. (uitverkocht)
 • Gosse A. Postma, Humane vergissingen ter ondersteuning –gedichten, Fries en Nederlands-, Leeuwarden 1999. (uitverkocht)
 • Gosse A. Postma, Sita Geerling, schilder van ruimte en geborgenheid, Leeuwarden 2002.
 • Gosse A. Postma, Hengsten Fries ras, het complete overzicht, Leeuwarden 2004.
 • Gosse A. Postma, Haptonomiek, thema’s uit de haptonomiek en gestalt, Groningen/Leeuwarden 2008. (klapper uitverkocht, zie 2e / 3e druk hieronder)
 • Gosse A. Postma, Behoefte en Verlangen als oriëntatie, een verkenning, thema's uit de haptonomiek en gestalt (II), Weakens 2010. ( uitverkocht )
 • Gosse A. Postma, “Gebrek als vlaggenschip” in: Engberts e.a. (red.), Pro memoria, theologie studeren in Kampen 1965-1975, Kampen 2011. 207-218.
 • Gosse A. Postma,  Haptonomiek, 2e druk Winsum Frl. 2012. [Inhoud klapper Haptonomiek -2008- in boekvorm]
 • Idem, 3e druk januari 2014.
 • Gosse A. Postma, Hieke van der Veen, Beelden, verbeelding ligt in het midden, Winsum Frl. 2012.
 • Gosse A. Postma, Existentiële Zorg. Existentiële Zorg tussen Habitus en Ethische gevoeligheid. Een vergelijkende oriëntatie op (zorg)ethiek in de verstrengeling van lichaam en geest bij Jackie Leach Scully en Emmanuel Levinas en de betekenis voor de geestelijke verzorging (bewerking van Masterthese Rijksuniversiteit Groningen), Groningen 2012.
 • Gosse A. Postma, Gebrek als vlaggenschip, Leonard Cohen-Emmanuel Levinas-Jan Ketelaar, -als boven, uitgebreid en bewerkt, in cahier-, Winsum Frl. 2013.
 • Gosse A. Postma, De laarzen, herinneringen aan Berry Selles, still alive, en een versje, in cahierWinsum Frl. 2014. [ook - gedeeltelijk - verschenen in: Schaafsma, Gerrit (red), BERRY SELLES een overmatig akkoord , met "De muziek bij het boek", Kampen 2014 Boekscout]
 • AANBEVOLEN : Sytske Wessels en Jan Wessels, Zwiep en de haptonomie, Uitgeverij Boekscout 2013. (De auteurs zijn senior-studenten aan de opleiding Haptonomiek van Protacte. Zij schreven een prachtig boekje dat in luchtige eekhoorn-taal  de haptische werkelijkheid  doet  oplichten, nogmaals: zeer aanbevolen!) bestellen : www.boekscout.nl
 • Op 21 september 2016 is verschenen: In Ademende Tijd, 33 gedichten met illustraties en een tekstje over de Ander en de 'ik'... (Gosse A. Postma) De bundel -E16.50- is te bestellen via deze website.        [Een aantal gedichten met muziek van Anne Zwaga en anderen is vanaf oktober aanstaande te beluisteren via deze website)
 • Op 1 oktober 2017 is verschenen: TAST ALS LEVEN, Wederzijdse zorg als ethische betrekking (Gosse A. Postma)
 • Op 1 maart 2020 is verschenen: Roerseltjes, Liefde In De Ander, korte verhalen (14) en gedichten (10)             (Gosse A. Postma)

        

Login Form