Vijfdaagse training Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT)

                                   Verdieping op Terschelling

SkylgeAQuarelvoor_Agenda_FVB.JPG

 

Algemene uitgangspunten en doelstelling

Een vijfdaagse workshop tekenen, schilderen en ruimtelijk werken voor vaktherapeuten beeldend en andere begeleiders in zorg en onderwijs. In dit vervolg op de vijfdaagse training TBT Basis (voorheen: 'vijfdaagse Haptische vaktherapie beeldend') wordt nader ingegaan op de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie en de daarbij aangeboden werkvormen. Het gaat hierbij om een eclectische benadering. D.w.z. we maken gebruik van diverse werkvormen en benaderingen. Beeldend werken vanuit een tastzintuiglijke benadering en daarop reflecteren als professional: daarbij staat het doen en ervaren centraal. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de toepassingen in de praktijk met cliënten. Vanuit deze invalshoeken levert de nascholing een bijdrage in de kwaliteit van de beroepsuitoefening als vaktherapeut.

 Verworven competenties

- reflecteren als professional op het eigen beeldend proces waarbij het accent ligt op het tastzintuiglijk ervaren.

- beeldend werken, en bespreken toepassingen in de eigen werkomgeving van werkvormen uit: het geleid tekenen; (Gefuhrtes Zeichnen; Guided Drawing), Haptisch werken met klei; 't Tijdloze Uur en Haptonomiek.

- verkrijgen, verdiepen en uitwisselen over het theoretisch eclectisch concept Tastzintuiglijk Beeldende Therapie (TBT) uitgeschreven door S Geerling in het kader van de MATh, Hogeschool Zuyd 2016. Uitgangspunt in de TBT is het directe beeldend werken met de tastende handen; het aanpassingsvermogen van zowel het functionele, als het belevende lichaam wordt aangesproken. Het tastzintuiglijke aspect van beeldend therapeutisch werken neemt zo een centrale positie in als het gaat om 'werkzame factoren' in de beeldende therapie. Het gaat daarbij uit van de practice based werkzame factoren die affectief en effectief auitwerken. Het Expressive Therapies Continuum concept van Lisa Hinz wordt ingezet om de uitgangspunten van de TBT benadering te verduidelijken.

Praktisch 

De workshop is van zondagavond 11 juli tot en met vrijdagochtend 16 juli 2021.  Contacturen: 25 (excl pauze's, lunch en diner en dagdelen vrije tijd). Verblijf tijdens de cursus is op de Folkshegeskoalle en we hebben de beschikking over een royaal Atelier. Kosten €725. Prijs van de cursus is op basis van volpension (twee persoonskamer), koffie en thee, en  basismateriaal (teken- en schetspapier 50x65, houtskool, acrylverf en klei). Schilderpapier 100x70 tegen kostprijs verkrijgbaar. Ander materiaal, schilderpaneel, schilderdoek graag zelf meenemen. Voor éénpersoons kamers geldt een toeslag van 20 euro per dag. De keuken van de Folkshegeskoalle is eerlijk en heerlijk met veel biologische producten, de lekkerste eilander producten en veel aandacht voor dieet wensen.

Voor meer  informatie over het verblijf kun je terecht op de website www.folkshegeskoalle.frl.

Programma
Zondagavond: diner, kennismaking en introductieprogramma (19.00 -21.30 uur).

Maandagochtend: kennismaking en Geleid tekenen; Geführtes Zeichnen; Guided Drawing. In de door Maria Hippius-Gräfin Dürckheim ontwikkelde methodiek van het Geführtes Zeichnen (Loomans 1991, Boschloo en Demmers in Schweizer, 2009), ook wel “Guided Drawing ” (Elbrecht 2007, 2018) staat het werken met de handen en het volgen van de innerlijke impuls via de handen centraal. Tijdens de praktijk van het werken met cliënten als beeldend therapeut en beeldend kunstenaar ben ik in de loop der jaren geboeid geraakt door het ‘weten van de handen.’ Het luisteren naar of volgen van de handen in het beeldend werken leidt tot een beeldende expressie, die in de uitdrukkingsvorm heel direct is, dit in tegenstelling tot de meer bedachte vormen. Door met de ogen dicht de eigen handen en tekenbeweging te volgen komt men dichterbij zich/haarzelf, de eigen beweging, en de ervaring van een directe gevoelsreflectie. In dit onderdeel een hernieuwde kennismaking met deze methode (10.00-13.00 uur).

Maandagmiddag: TBT en Haptonomiek: een effectieve en affectieve combinatie. Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. TBT : theoretische onderbouwing van een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. De filosofie van het Lichaam en uitgangspunten met betrekking tot de lichamelijkheid in de TBT. Het Expressive Therapies Continuum concept van Hinz wordt ingezet om de uitgangspunten van de TBT benadering te verduidelijken (14.30- 17.00 uur).

Maandagavond: Atelier: beeldend werken naar keuze. In de Atelier setting wordt naar keuze gewerkt aan het eigen beeldend proces vanuit een van de aangeboden werkvormen. Ter afronding is er tijd en ruimte voor reflectie en een gezamenlijke bespreking (19.30 - 21.00 uur).

Dinsdagdagochtend: TBT en Tastzintuiglijk werken met klei. Vanuit de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie een kennismaking met het werken vanuit haptische perceptie. De klei op het kleiveld staat centraal, gekoppeld aan het werken met aan trauma gerelateerde problematiek. Dit concept wordt mede onderbouwd vanuit neuroscience en bevat veel beschrijvingen van haptic perception, de tastzintuiglijke waarneming in het werken met de handen in de klei (Elbrecht). Vanuit de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie een kennismaking met het werken vanuit haptische perceptie (10.00 - 12.30 uur).

 Dinsdagmiddag: Atelier: beeldend werken naar keuze. In de Atelier setting wordt naar keuze gewerkt aan het eigen beeldend proces vanuit een van de aangeboden werkvormen. Ter afronding is er tijd en ruimte voor reflectie en een gezamenlijke bespreking (14.00- 16.30 uur).

 Woensdagochtend: tekenen en schilderen in en met 't Tijdloze Uur. 't Tijdloze Uur is de titel van het boek van Michiel Czn. Dhont; daarin beschrijft hij, naast de methodiek, verschillende beeldende werkvormen en toepassingen. Dhont gaat uit van een creatief leer /groei model ( Dhont, 2000). De oefeningen zijn gericht op het stimuleren van de integratie van cognitieve, emotionele en sociale intelligentie. Het werken vanuit beweging en intuïtie staat daarbij centraal. Het werken met de spontane letterlijke beweging van het lichaam, met name de handen, sluit in de praktijk goed aan bij een haptische, tastzintuiglijke benadering. In deze workshop wordt gewerkt in het platte vlak in een combinatie met muziek. Aan de hand van de eigen ervaringen / casuïstiek bespreken we de verschillende toepassingen in de praktijk (10.00 - 12.30 uur).

Woensdagmiddag vrije tijd

Woensdagavond: TBT en Tastzintuiglijk werken met klei: vervolg. Opstart: uitwisseling praktijkervaringen met klei. Rond de toepassingen in de praktijk worden theoretische aanknopingspunten aangereikt en (mogelijke) indicaties uitgewisseld (19.00 - 21.00 uur).

Donderdagochtend: TBT en Haptonomiek: Beeldende therapie en de rakende tast. Ochtendprogramma, opstart: uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. Het fysieke tactiele werken met de verschillende materialen is de basis van waaruit (beeldend)therapeutische processen aangestuurd kunnen worden (Bingley, 2012). In de TBT wordt gezocht naar een beschrijving door en vanuit de aanrakende en geraakte handen, omdat daar de mogelijke werkzame factoren geactiveerd worden in een 'active passivity' (Irigaray,1993). Toelichting op uitgangspunten in de TBT vanuit het begrip active passivity en daaruit volgende mogelijke houdingsaspecten van de therapeut/ begeleider. Aansluitend Geleid tekenen, deel 2: van krijt naar verf. In deze workshop werken we van krijt naar verf, zodat de zintuigen ruim aan bod kunnen komen als de “spionerende voorposten van het lichaam” (Damasio, 2010). In het tweede gedeelte van de workshop staan we stil bij de toepassingen in de praktijk. Hiervoor kun je casuïstiek inbrengen (10.00- 12.30 uur).

Donderdagmiddag: Atelier: beeldend werken naar keuze en er kan in drietallen geoefend worden met een van de aangeboden werkvormen (14.00- 16.30 uur).

 Donderdagavond: Terugblik en evaluatie van het eigen beeldend proces en de mogelijke toepassingen in het werken in de praktijk,en een gezamenlijke bespreking (19.00 - 21.00 uur).

Vrijdagochtend: afronding en uitreiking certificaat (10.00- 11.30 uur)

Accreditatie punten 25 aangevraagd bij de SRVB (NVPA)

Aanmelden en of vragen neem contact op. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0622251701

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
© 2021 Protacte.

Login Form