agenda

expositie Sita Geerling

Zomerexpositie Galerie Lyts, Woudsend

14 en 15 september

Open Atelier

Elke eerste zondag van de maand

 van 12.00 tot 16.00 uur

U bent van harte welkom

 

 

Filosofieavond

filosofie van het lichaam
de tast als eerste zintuig

30 september 19.30

opgeven; zie >>>>>

aanmelden:

Filosofieavonden:
 
symposium

 

schuinefotoruimte  Studio Workshops: ééndaagse TBT workshops 2018 -2019

Eendaagse  Workshops Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT): voor vaktherapeuten beeldend  en andere begeleiders in zorg en onderwijs. Overkoepelend thema en uitgangspunt is dat het lichamelijke, haptische (tast)zintuiglijke aspect van beeldend werken een centrale positie inneemt als het gaat om 'werkzame factoren'. De aangeboden beeldende werkvormen en methodieken sluiten hierop aan. Het doen en ervaren staat centraal. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de mogelijke toepassingen in de praktijk. De workshops worden een keer per maand gegeven in een jaarcyclus van september  tot april/mei. Ze kunnen naar keuze gevolgd worden waarbij er voor de gevolgde workshops een certificaat verstrekt wordt en de bijbehorende accreditatie punten via de SRVB verkregen worden (6 punten per workshop). Drie gevolgde workshops zijn een opstap naar het basisjaar van de TBT opleiding: voor meer informatie zie opleiding

De Studio/ TBT workshops zijn verplaatst van de woensdagavond naar de vrijdag overdag: zo is er per keer meer tijd voor de aangeboden werkvormen en methodieken.

 

TBT en Sensorimotor Art Therapy: introductie Clayfield Therapy.  Cornelia Elbrecht heeft de methode van het Arbeit am Tonfeld (Deuser, 2004,2006 ,2009) uitgebreid beschreven en uitgewerkt in Trauma Healing at the Clayfield a Sensorimotor Art Therapy approach (Elbrecht, 2012, 2014). Een driedimensionaal vervolg op de door haar uitgewerkte methodiek van Guided Drawing (2006), gebaseerd op het Geführtes Zeichnen. In de Sensorimotor Art Therapy van Elbrecht staat de werkingskracht  van de handen in the Clayfield, in de klei op het kleiveld centraal, en ze wordt gekoppeld aan het werken met trauma en aan trauma gerelateerde problematiek. Dit concept wordt mede onderbouwd vanuit neuroscience en bevat veel beschrijvingen van haptic perception, de tastintuiglijke waarneming in het werken met de handen in de klei. In deze workshop een kennismaking met de werkvorm en daaraan gekoppelde theoretische uitgangspunten en we  bespreken de verschillende toepassingen. 

Data: 16/11/2018; 16/02/2019; 15/03/2019 kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00-17.00 uur. Accreditatie SRVB 6 punten (is aangevraagd).

  Geführtes Zeichnen en Guided Drawing  een introductie in theorie en praktijk.  In de door Maria Hippius-Gräfin ontwikkelde methodiek van het Geführtes Zeichnen (Loomans, 1991: 162-180), ook wel "Geleid Tekenen" of Guided Drawing (Elbrecht, 2006, 2018) genoemd, staat het werken met de handen en het volgen van de innerlijke impuls via de handen centraal. Deze methodiek komt in verschillende toepassingen terug in het aanbod van Studio Lyts Bûthús. Het luisteren naar of volgen van de handen in het beeldend werken leidt tot een beeldende expressie, die in de uitdrukkingsvorm direct is, dit in tegenstelling tot de meer bedachte vormen. Door met de ogen dicht de eigen handen en de tekenbeweging te volgen komt men dichterbij zich/haarzelf en de eigen beweging. In deze workshop eeen kennismaking met deze methode zowel vanuit de theoretische achtergrond(ochtend) als vanuit een kennismaking met de methode in de praktijk(middag) In het tweede gedeelte van de middag staan we stil bij toepassingen in de praktijk. Hiervoor kun je casuïstiek inbrengen.

Datum : 14/12/2018; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaaal. Van 10.00-17.00 uur.

  TBT en 't Tijdloze Uur. 't Tijdloze Uur is de titel van het boek van Michiel Czn. Dhont; daarin beschrijft hij zijn methodiek, verschillende beeldende werkvormen en toepassingen. Dhont gaat uit van een creatief leer/groei model (Vergelijk: Dhont 2000: 112-118; LeDoux 2002: 85 e.v.). De oefeningen zijn gericht op het stimuleren van de integratie van cognitieve, emotionele en sociale intelligentie. Het werken vanuit beweging en intuïtie staat daarbij centraal. Het werken met de spontane letterlijke  beweging van het lichaam, met name de handen, sluit in de praktijk goed aan bij wat ik beschrijf als 'het weten van de handen' (Hinz 2009). Verschillende oefeningen worden aangeboden en in de middag staan we stil bij de mogelijke toepassingen in de praktijk.

Datum: 1/2/2019; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaaal. Van 10.00-17.00 uur. 


 TBT en Haptonomiek een effectieve en affectieve combinatie. Ochtendprogramma:  verkenning van de theoretische ondebouwing van een haptische en tastzintuigijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. de filosofie van het Lichaam. Middagprogramma:  In de middag  staat  het werken naar de waarneming centraal in een beeldende uitwerking vanuit verschillende gezichtspunten: verrassend, dynamisch en meer verstild. Een werkvorm die in de eigen praktijk kan worden toegepast. De werkvorm komt gedeeltelijk uit de creatieftherapeutische benadering van de Beeldwaarneming (Schweizer 2009: 243-249) en krijgt in deze workshop aanvullend een haptische variant, waarbij de fenomenen van de tast in persensus en transensus nader worden toegelicht. Bij de afronding staan we stil bij de toepassingen en mogelijkheden in de praktijk.

 Datum: 8/3/2019; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaaal. Van 10.00-17.00 uur. 

TBT en het  kinetische en sensorische in het ETC.   In het Expressive Therapies Continuum van Lisa Hinz (Hinz, 2009) staat het beeldend werken vanuit het kinetische en sensorische beeldend werken aan de basis. In dit theoretisch model/concept komen meerdere beeldende aspecten aan bod: de symbolische, het werken vanuit de waarneming, de affectieve en de cognitieve aspecten tot en met het integreren van die verschillende aspecten. Middagprogramma: waar liggen de eigen voorkeuren en weerstanden binnen het concept van het ETC? Een middag met de handen uit de mouwen op onderzoek in de Atelier setting naar de eigen manier - in voorkeur en weerstand- van dit werkmodel. Na de pauze bespreken we mogelijke implicaties voor de eigen het eigen proces en de eigen praktijkvoering.

 Datum: 12/4/2019; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaaal. Van 10.00-17.00 uur.

© 2019 Protacte.

Login Form