schuinefotoruimte Eendaagse TBT workshops  2020 -2021

Eendaagse  Workshops Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT): voor vaktherapeuten beeldend  en andere begeleiders in zorg en onderwijs. Overkoepelend thema en uitgangspunt is dat het lichamelijke, haptische (tast)zintuiglijke aspect van beeldend werken een centrale positie inneemt als het gaat om 'werkzame factoren'. De aangeboden beeldende werkvormen en methodieken sluiten hierop aan. Het doen en ervaren staat centraal. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de mogelijke toepassingen in de praktijk. De workshops worden een keer per maand gegeven in een jaarcyclus van september  tot april/mei. Ze kunnen naar keuze gevolgd worden. Accreditatie SRVB 6 punten per workshop. Drie gevolgde workshops zijn een opstap naar het basisjaar van de TBT opleiding: voor meer informatie zie opleiding TBT

 

© 2020 Protacte.

Login Form