schuinefotoruimte Eendaagse TBT workshops 2019 - 2020

Eendaagse  Workshops Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT): voor vaktherapeuten beeldend  en andere begeleiders in zorg en onderwijs. Overkoepelend thema en uitgangspunt is dat het lichamelijke, haptische (tast)zintuiglijke aspect van beeldend werken een centrale positie inneemt als het gaat om 'werkzame factoren'. De aangeboden beeldende werkvormen en methodieken sluiten hierop aan. Het doen en ervaren staat centraal. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de mogelijke toepassingen in de praktijk. De workshops worden een keer per maand gegeven in een jaarcyclus van september  tot april/mei. Ze kunnen naar keuze gevolgd worden. Accreditatie SRVB 6 punten per workshop. Drie gevolgde workshops zijn een opstap naar het basisjaar van de TBT opleiding: voor meer informatie zie opleiding TBT

Inhoud

TBT en Geführtes Zeichnen; Guided Drawing 'Mijn hand weet het al': een introductie in theorie en praktijk.

Ochtendprogramma: introductie van het Geführtes Zeichnen (Boschloo en Demmers in Schweizer, 2009, Deuser, 1989) en Guided Drawing (Elbrecht, 2006, 2018). De door Maria Hippius-Gräfin Dürckheim ontwikkelde methodiek van het Geführtes Zeichnen is door Cornelia Elbrecht in 2006 en 2018 verder uitgewerkt. In deze methode staat het tekenen en schilderen met beide handen en het volgen van de innerlijke impuls via de handen centraal. In deze lesdag een (hernieuwde) kennismaking met deze methode zowel vanuit de theoretische achtergrond (ochtend) als vanuit een kennismaking met de methode in de praktijk (middag). Middagprogramma: Geführtes Zeichnen,; Guided Drawing: een ervaring en reflectie. Een eerste uitwisseling over de toepassingen in de eigen praktijk.

Datum: 13/09/2019; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur.

TBT en haptisch werken met klei.

Ochtendprogramma: introductie van de Sensorimotori Art Therapy (Elbrecht 2013, 2014) en de verbinding met een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. In de Sensorimotor Art Therapy van Elbrecht staat de werkingskracht van de handen in the Clay Field, in de klei op het kleiveld centraal, en wordt die gekoppeld aan het werken met aan trauma gerelateerde problematiek. Dit concept wordt mede onderbouwd vanuit neuroscience en bevat veel beschrijvingen van haptic perception ofwel de tastzintuiglijke waarneming in het werken met de handen in de klei. Vanuit de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie maken we kennis met het werken vanuit haptische perceptie. Middagprogramma: kennismaking met de werkvorm en reflectie. In het tweede gedeelte van de middag bespreken we aan de hand van casuïstiek de verschillende toepassingen.

Datum: 18/10 /2019; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur.

TBT en 't Tijdloze Uur

't Tijdloze Uur is de titel van het boek van Michiel Czn Dhont; daarin beschrijft hij zijn methodiek, verschillende beeldende werkvormen en toepassingen. Dhont gaat uit van een creatief leer/groeimodel (Vergelijk: Dhont 2000: 112-118; Ledoux 2002: 85 e.v. ). De oefeningen zijn gericht op het stimuleren van de integratie van cognitieve, emotionele en sociale intelligentie. Het werken vanuit beweging en intuïtie staat daarbij centraal. Het werken met de spontane letterlijke beweging van het lichaam, met name de handen, sluit in de praktijk goed aan bij wat ik beschrijf als "het weten van de handen” (Hinz 2009). Verschillende oefeningen worden aangeboden en in de middag staan we stil bij de mogelijke toepassingen in de praktijk.

Datum: 22/11/ 2019; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur.

TBT en Haptonomiek: een effectieve en affectieve combinatie.

Ochtendprogramma: verkenning van de theoretische onderbouwing van een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. De filosofie van het Lichaam. Middagprogramma: beeldend werken naar de waarneming vanuit een haptische, tastzintuiglijke benadering. In het middagprogramma staat het tekenen en schilderen naar de waarneming centraal in een beeldende uitwerking vanuit verschillende gezichtspunten. De werkvorm komt gedeeltelijk uit de benadering van de Beeldwaarneming (Schweizer 2009) en krijgt aanvullend een haptische variant, waarbij de fenomenen van de tast in persensus en transensus worden toegelicht. Na de pauze staan we stil bij de toepassingen en mogelijkheden in de praktijk.

Datum: 17/1/2019; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur.

TBT en haptisch werken met klei.

Ochtendprogramma: introductie van de Sensorimotori Art Therapy (Elbrecht 2013, 2014) en de verbinding met een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. In de Sensorimotor Art Therapy van Elbrecht staat de werkingskracht van de handen in the Clay Field, in de klei op het kleiveld centraal, en wordt die gekoppeld aan het werken met aan trauma gerelateerde problematiek. Dit concept wordt mede onderbouwd vanuit neuroscience en bevat veel beschrijvingen van haptic perception ofwel de tastzintuiglijke waarneming in het werken met de handen in de klei. Vanuit de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie maken we kennis met het werken vanuit haptische perceptie. Middagprogramma: kennismaking met de werkvorm en reflectie. In het tweede gedeelte van de middag bespreken we aan de hand van casuïstiek de verschillende toepassingen.

Datum: 21/2/2020; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur.

 TBT en het kinetische en sensorische in het ETC: een tastzintuiglijke basis.

Uitwisseling praktijkervaringen en uitleg programma. Expressive Therapies Continuum: een introductie van dit theoretisch concept en de verbinding met een haptische en tastzintuiglijke benadering van beeldende therapie en beeldend werken. In het Expressive Therapies Continuum van Lisa Hinz (Hinz 2009) staat het beeldend werken vanuit het kinetische en sensorische beeldend werken aan de basis. In dit theoretisch model /concept komen meerdere beeldende aspecten aan bod: de symbolische, het werken vanuit de waarneming, de affectieve en de cognitieve aspecten tot en met het integreren van die verschillende aspecten. Middagprogramma: waar liggen de eigen voorkeuren en weerstanden binnen het concept van het ETC? Een middag met de handen uit de mouwen en op onderzoek in de Atelier setting naar de eigen manier - in voorkeur en weerstand - van dit werkmodel. Na de pauze bespreken we de mogelijke implicaties voor het eigen proces en de eigen praktijkvoering.

Datum: 24/4/2020; kosten 95 euro per dag incl. koffie, thee, soep en materiaal. Van 10.00 - 1700 uur.

Accreditatie  SRVB en 6 punten per gevolgde workshop.

Docenten: Sita Geerling MATh - Beeldend Therapeut, Gosse A. Postma MA - Haptotherapeut

Voor meer informatie of aanmelding neem contact op met Sita Geerling 0622251701

 

 

 

 

© 2020 Protacte.

Login Form