docentenopleiding

PRO TACTE POSTMA

-Modules Docentenopleiding haptonomiek-

In oktober/november 2017 (vervolg-data onder 'Opleidingen') starten vier Modules van de opleiding Docent Haptonomiek te Friesland.[Lintmodule-'hoe brengen we haptonomiek de wereld in?'(groep vol); 'het maken van onderscheid ' (groep vol); Feministische of Zorgethiek en haptonomie (vol); Zwangerschaphapshaptonomie  (maart  2017 -    5 vrijdagen ) in samenwerking met Anneke Schmidt, verloskundige te Joure (inschrijven vanaf heden t/m 4 maart 2017).                       

Er is een wachtlijst voor de eerste drie modules!
De opleiding is bedoeld voor iedereen die in groepswerk of in individuele setting de haptonomische kennis en vaardigheden wil doorgeven of voor zichzelf wil verdiepen.
Zij die een opleiding Haptonomie(k)/Haptotherapie op (post)HBO-niveau gevolgd hebben zijn van harte welkom!
De opleiding loopt over 3 blokken (Modules) van 5 maandagen of vrijdagen : hieronder volgt de inhoud en opzet van de aaneengesloten modules rond 'Behoefte en Verlangen', kernthema in de haptonomiek.

Blok I : Hechting; Verbinding; Existentie.
Blok II : Ethiek; Hulpverlening; Dialoog.
Blok III : Zijn; Denken; 'Taligheid van het lichaam' en/of de 'filosofische alliteratie' in tijd en plaats (context/contekst).

Elke opleidingsdag kent een theoretisch deel (vooral 's morgens) en een deel waar de theorie wordt gekoppeld aan praktische vaardigheden in een didactische/coachende setting.

Het algemene thema kunnen we benoemen als 'BEHOEFTE EN VERLANGEN', waarbij o.m. hechting, zijn en denken, epigenetica, de dialoog, de veronderstelling van 'somatisch(e) stempel(s)', moraal/ethiek, verslaving als een ' suggestie via behoefte', hulpverlening, levenslust en levenskunst etc. onderscheiden thema's zijn.

Literatuur vinden we bij F. Veldman, J. Bowlby, E. Erikson,  A.Damasio, E. Levinas, Luce Irigaray, Daniel Stern, Augustinus, J. Derrida, J. Keij,
M. Edmundson, P. Hadot, R. Laing, C.G. Jung, S. Grof, M. v.Kalmthout, J. Patocka, L. A. Seneca, W. Schmidt,
S. Freud, J. L. Herman, Ch. Tart e.a.
De opleidingsklapper, Thema's uit de Haptonomiek en Gestalt, en Existentiële Zorg van Gosse A. Postma, worden danig uitgebreid en (mild) gekritiseerd.
Teksten (capita selecta) worden ingeleid en besproken, waarbij een koppeling gemaakt wordt naar de praktijk van de Haptonomie(k).
Er zal een poging gedaan worden u uit de buik te laten denken, waarbij de grijze cellen zich hopelijk niet onbetuigd laten...

Er staan drie nieuwe modules (zie hierboven) op stapel: Presentie I en II; Zwangerschap en haptonomiek; Feministische ethiek en haptonomiek. [Er is plaats vanaf september 2016 Voor data/periode zie 'Opleidingen']

Wil je je laten uitdagen, neem contact op voor verdere vragen, informatie, opgave 0517 342700 of 06 22918595

P.S. In het kader van de opleidingslocatie (Weakens -zie foto's onder 'praktijk'-) wordt de literatuur aangevuld met het fraaie 'Wat vliegt daar?', zakboek van de vogels, ook al omdat 'we ze regelmatig zullen zien vliegen'....

.........

Haptonomiek

Het verhelderen van de relatie tussen het lichaam èn de mentale houding is zeer lastig! Het is erg moeilijk iets te verwoorden wat iedereen kent, want iedereen kent immers tastgevoel, zoals ook vrijwel ieder kan vertellen hoe gekookte rode bietjes ruiken, ja toch?! Ik zou zeggen probeer een ander dat maar eens uit te leggen. We zijn het er snel over eens, dat je dat het handigst doet door iemand een pan rode bieten onder de neus te drukken... Zo ook in de haptonomie: de beste manier van kennismaken is de ervaring zelf! De ervaring die wordt weergegeven in de ('tastgevoelde') beleving die zich laat ervaren in het buik-bekkengebied.
Haptonomie(k) is samengesteld uit de Griekse woorden 'hapsis' (tast) en 'nomos' (wet). Letterlijk gaat het bij de haptonomie(k) dus om de wetmatigheden in de tast. De tastgevoelde beleving echter kent geen wetmatigheden...: wel een ongekend steeds verrassend (be)leven
Er zijn een aantal verifieerbare verschijnselen binnen ons tastgevoel waar men in de haptonomische begeleiding gebruik van maakt.
Zo kennen we het 'doorvoelen', het 'door de ruimte voelen' en het 'gezamenlijk voelen'. Als we in een kop thee de suiker roeren, dan voelen we door het lepeltje de suiker, we hoeven niet met de vinger in de thee om de suiker te voelen, want we voelen dóór het lepeltje de suiker.
Je zit aan de bar met links iemand die 'goed' voelt en rechts iemand die 'niet goed' voelt: We voelen dat door de ruimte zonder een van de twee letterlijk aan te raken.
Gezamenlijk dansen en bewegen voelt minder teentrapperig dan elk voor zich.

 

opleiding/data

PRO TACTE POSTMA

-opleiding haptonomiek-

VERNIEUWDE OPZET VAN DE OPLEIDING HAPTONOMIEK !

  nieuw cyclus Filosofie van het Lichaam

Zie onderaan deze pagina!

Vanaf 2015 is de nieuwe Basisopleiding HaptonomiekPlus gestart in Friesland op de maandag! (stamgroep)
Deze nieuwe opleidingsgroep startte in een vernieuwde opzet. De verandering zit vooral in het gegeven dat in samenwerking met Atelier Lyts Bûthús (Sita Geerling - Beeldend therapeut en kunstschilder) veel aandacht wordt gegeven aan de haptische benadering van/in Beeldende Therapie (Krijt, Verf, Klei). Werkend vanuit tast en beweging zal in het middagprogramma uitsluitend praktisch worden gewerkt: haptonomische handelingen op de haptonomiebank en op de teken- en kleitafel.          (Zie ook: www.lytsbûthús.nl)

Ook zal er gewerkt worden met beweging (dans en haptonomie) en muziek/stem in relatie tot de haptonomie(k). Het programma is daardoor ook geschikt voor geïnteresseerde meer gevorderden in de haptonomie(k) en/of de Beeldende Therapie. Overigens, een echte Basisopleiding, waarbij in plm. anderhalf jaar de stof -praktisch en theoretisch- wordt gedoceerd. Na deze Basisopleiding van 18 dagen kan worden gekozen voor een 'eigen route' in relatie tot eigen belangstelling, werk etc. Te denken valt aan individueel- en groepstherapeutisch werk, coaching, zwangerschapsbegeleiding, sportersbegeleiding, fysiotherapie, beeldende therapie e.d. De eigen differentiatie loopt over 12 dagen in plm een jaar tijd.

Daarna kan een scholingssupervisie worden gevolgd naar keuze van de student.

De hieronder gebruikte indeling van B, C en D-groepen komt derhalve (bijna) te vervallen, al blijven de genoemde thema's en handelingen van kracht De thema's van de de D-groep en de supervisie zullen voornamelijk in een meer uitgewerkte vorm in het 'eigen route' gedeelte aan de orde komen.

Deze scholingsgroepen zijn bedoeld voor personen die door werk, stage/opleiding e.d. veel in aanraking komen met andere mensen. Te denken valt aan de begeleidende, coachende en verzorgende beroepen in het veld van het onderwijs, de gezondheidszorg, maatschappelijk werk en bedrijfsleven
(Haptonomiek = Praktische haptonomie) Vergelijk : pedagogie (= 'de leer') en pedagogiek (= 'de kunde')

Inhoud en doel van deze scholing zijn erop gericht dat de deelnemers voldoende ervaring en kennis opdoen om zelf de fenomenen in de haptonomische setting aan/met derden te (laten) ervaren. Praktijk en theorie gaan in dit kader hand in hand. Er zal aandacht worden besteed aan de theorie van de haptonomisch gestaltmatige benadering binnen de hulpverlening en coaching, aan de geschiedenis en stromingen binnen

Zowel in Groningen als in Friesland kan de scholing worden aangevraagd voor reeds bestaande of gevormde groepen in bedrijf of instelling; er kan tevens op locatie gewerkt worden; ook individuele scholing in bestaande praktijk is mogelijk (tijden in overleg).

Informatie/opgave: Gosse A. Postma 06 22918595
(voor opgaveformulier [graag telefonisch checken!!] klik op 'vervolgopleiding', 'docenten en trainers' en dan op 'inschrijfformulier')
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

*Data opleidingsgroep start ivm Covid 19 - maatregelen nog niet ingepland

*Data opleidingsgroep start  idem

*Data opleidingsgroep start idem

*Data opleidingsgroep start

 *Module 'Zwangerschap en haptonomie' 5 dagen - start niet ingepland. In samenwerking met Anneke Schmidt, verloskundige en haptotherapeut Te Joure

NIEUW                NIEUW

Opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT)

Basiscursus start ZIE Lyts Bûthús Docenten: Sita Geerling MATh - Beeldend Therapeut (hoofddocent) en Gosse A. Postma MA - Haptotherapeut

Voor meer informatie zie 'atelier lyts bûthús': opleiding

           NIEUW                NIEUW             

*(maandag)Avondcyclus Filosofie van het Lichaam, de Tast als eerste zintuig.

De cyclus wordt gegeven door Gosse A. Postma MA die  cum laude afstudeerde (RUG) op de wijsgerige ethiek van Emmanuel Levinas en Jackie Leach Scully.

Deze interactieve collegecyclus op de maandagavond van 19.30-10.00u  nieuwe data 2022 volgen binnenkort  Locatie Weakens!

Aanmelden via de website of 0622918595 [max 15 deelnemers]

*Supervisie/stamgroep 2016-2017 Data: = nader te bepalen 5 dagen.

 

Praktijkadres:

Weakens 7
8831 KP Winsum(Frl.)

 

Voor afspraken en informatie met betrekking tot individuele haptotherapie of supervisie/coaching kunt u mij elke woensdagmorgen bellen tussen 9.00 en 10.00 uur, telefoonnummer: 06 229 185 95

 

huis boot
   

 

 

Ruimte

Ik loop op het strand. De wind is stevig en het zand kruipt waar het niet gaan kan. Niet het natte zand onder mijn voeten, maar het door zout water op de plek gehouden zand waarop de schelpen kleine duintjes vormen. In mijn kleren voel ik mij ingepakt en vanuit mijn ooghoeken zie ik de mantelmeeuwen in hun eigen pak door de lucht zweven. De romanticus in mij stelt zich voor hoe het is om door de lucht te zweven. Ik vergeet waar ik zelf ben, namelijk op het strand, en ik voel mij op een andere plek. Ik ben in de lucht, ja misschien wel in de wolken... Waar bén ik dan? Ik ben daar waar ik mij voel: op het strand of in de lucht en toch heb ik slechts in een vliegtuig 'gevlogen'... Vliegen en vliegen is twee.
Voelen, tasten is dus niet zo eenduidig als we vaak denken. Op het strand niet, maar ook niet in bijvoorbeeld de praktijk van de gezondheidszorg. In die gezondheidszorg kom je veel mensen tegen die juist niet-gezond genoemd kunnen worden. In die omgeving hebben veel mensen ervaring met het optillen en verleggen van patiënten. Niet iedereen natuurlijk, maar wel de verpleegkundigen en de fysiotherapeuten. Vanuit die kring was en is men bekend met het verschijnsel 'dood gewicht' en 'levend gewicht'.
Patiënten die 'niet mee willen werken' zijn loeizwaar, de patiënten die zich laten 'uitnodigen' om bijvoorbeeld te gaan staan zijn aanmerkelijk lichter... Het aantal kilogrammen schoon aan de haak is echter niet veranderd... toch lichter?! Zeker.

De heer Zwart, afdeling L kamer 12, is er moe van. Moe van zijn al te werkzame leven in de bouw. Hij heeft iets van 'laat mij hier maar liggen'. Nou, daar ligt-ie dan! Hoewel sterk afgevallen de laatste weken in het ziekenhuis is hij niet te tillen, ook niet te pruimen trouwens. Het bezoekuur is voor hem een bezoeking, maar toch gaat de deur open. Gelukkig voor heer Zwart is het bezoek voor 'het bed' tegenover hem. Vreemd, hij voelt zich warm worden achter zijn oren. Hij tilt zijn moeie hoofd een beetje op en gluurt in de richting van het zojuist binnengekomen bezoek. Je voelt het al aankomen: daar zit een oude vriendin van onze heer Zwart. Het moet gezegd worden: in geen tijd zat hij recht overeind. Na dit bezoek is onze vriend beter te tillen én te pruimen...
Dit voorval met de heer Zwart maakt duidelijk dat een hernieuwde impuls naar het leven in de gedaante van een vroegere vriendin niet alleen het leven, maar ook het lichaam lichter maakt. Er wordt een verbinding gemaakt met een levenslustige snaar in de heer Zwart, een gevoel dat nogal op de achtergrond was geraakt. In de haptonomieke begeleiding worden pogingen ondernomen dergelijke levenslustige intenties weer naar de voorgrond te halen.
Hoe meer de heer Zwart zich teruggetrokken heeft, zo van 'laat mij hier maar liggen', hoe minder ruimte de heer Zwart ervaart. Ook de mensen in zijn omgeving zullen dat teruggetrokkene ervaren, de verpleegkundigen, de mede-kamerbewoners, de bezoekers..., zullen zij de ruimte voor zichzelf kunnen vasthouden?
De verpleegkundigen zouden tegen elkaar kunnen zeggen dat het op de kamer van de heer Zwart nogal zwaar aanvoelt, een zware energie hangt. De vraag is immers of je je door die energie laat verpulveren door je ook terug te trekken, of dat je je eigen ruimte houdt en de heer Zwart uitnodigt om in 'jouw ruimte' te komen, zodat de ruimte voor beiden beschikbaar is en de lucht opklaart.
In een haptonomische begeleiding is het van belang dat de ruimte kan worden ervaren, want zonder ruimte in en buiten het lichaam is er weinig levenslust te vinden.
In het ruimtelijk aspect of het ruimtelijk veld wordt de tast gezien als een spiegel voor de ontmoetingszin en de bereidheid van een mens om te ont-moeten. In de ontmoeting is het eigenlijke kernwoord de 'verwondering'. Dat is een manier van zijn die niet gericht is op het doen, op de activiteit, maar op het laten.

Home

-Haptotherapie en Gestalt-

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2010

Individuele begeleiding/haptotherapie/supervisie:
€ 45,- per keer bij netto-inkomen tot €1000
€ 50,- per keer bij netto-inkomen tot € 1400
€ 55,- per keer bij netto-inkomen hoger dan € 1400
€ 65, ex. btw. per uur bij betaling werkgever, instantie

Zwangerschapsbegeleiding en relationele begeleiding
€ 50,- per keer bij netto-inkomen tot € 1000
€ 55,- per keer bij netto-inkomen hoger dan € 1000

voor opleidingsgroepen, themadagen e.d. worden de tarieven per groep vastgesteld over het totaal aantal bijeenkomsten.

Afzeggen van afspraken:
Bij het afzeggen van gemaakte individuele afspraken minder dan 48 uur vooraf wordt de helft van het geldende tarief in rekening gebracht als op die tijd geen andere kliënt is geplaatst.
In geval van Opleidingsgroepen, themadagen e.d. wordt bij afwezigheid van de kliënt/kursist het volle tarief in rekening gebracht, omdat wordt ingeschreven voor het totale aantal bijeenkomsten.

Tarieven Yours Coaching in overleg contractueel

 

-opleiding haptonomiek-

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2007

Tarieven Scholingsgroepen haptonomiek:
€ 95,- per dag, zie verder opleiding haptonomiek

voor opleidingsgroepen, themadagen e.d. worden de tarieven per groep vastgesteld over het totaal aantal bijeenkomsten.

Afzeggen van afspraken:
Bij het afzeggen van gemaakte individuele afspraken minder dan 48 uur vooraf wordt de helft van het geldende tarief in rekening gebracht als op die tijd geen andere kliënt is geplaatst.
In geval van Opleidingsgroepen, themadagen e.d. wordt bij afwezigheid van de kliënt/kursist het volle tarief in rekening gebracht, omdat wordt ingeschreven voor het totale aantal bijeenkomsten.

Tarieven Yours Coaching in overleg contractueel

 

 

inlog op de off canvas