Verbinding

In het verbindingsaspect gaat het altijd over hechtingsgedrag.
Hoe hecht ik aan een gehechtheidfiguur (meestal een vader of moeder)...bijvoorbeeld door de manier van aandacht vragen...;
hoe is die hechting al of niet tot stand gekomen met die bepaalde gehechtheidfiguur? Is er iets in dat proces misgelopen...? In de haptonomieke therapie wordt geëxperimenteerd met betrekking tot dat hechtingsproces...in de vorm van bevestigingshandelingen.

(later meer)

yours coaching

een coach is iemand

die net even anders

naar je situatie kijkt

vanuit haptonomiek

werkt yours coaching

net even anders

dat helpt soms

verder

-------------------------------

Overigens: wij zijn in alle eenvoud niet vies van een wijsgerige insteek

Login Form